ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ

πολυκατοικία στην Βάρη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΛΙΚΙΝΕΙΑ

πολυκατοικία στην Νίκαια

ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ

διπλοκατοικία στο Χαϊδάρι